Generell information

Här på sandraleijonfalk.com (Valor Copy) tar vi beskyddandet och behandlingen av dina personuppgifter på allvar. Vi söker att alltid följa lagarna kring databehandling. Följande information ger dig en översikt om hur vi gör för att upprätthålla dessa lagar. Mer specifikt vill vi förklara hur vi behandlar din personliga data som besökare på vår hemsida, användare av formulär och inlämnandet av uppgifter.

sandraleijonfalk.com (Valor Copy) behandlar dina personuppgifter framför allt för att fullfölja företagets förpliktelser mot dig. Utgångspunkten är alltid att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Du har alltid rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter.

 

 

Vilken data samlar vi?

Att besöka och använda denna webbsida är gratis och kräver inte någon registrering i förväg. Däremot innebär det ett accepterande av sidans villkor från användande part. Vi samlar IP-adressen som används för att koppla samman din dator med internet likväl information om dator och uppkoppling. Vi kan komma att använda mjukvareverktyg för att mäta och samla sessionsinformation, så som en sidas responstid, tiden för besöket av en sida, interaktion på sidan och metoderna använda för att lämna sidan.

 

I korthet samlas följande nyckeldata:

– när du skickar en förfrågan via email eller kontaktformulär på webbsidan, samlar vi ditt namn och e-postadress likväl information som du väljer att uppge i formuläret eller i e-postkonversation

– anonym IP-adress av besökarens dator och datornamn

– tiden för serverförfrågan

– besökarhistorik för vår webbplats

Det är inte möjligt att spåra någon typ av dessa data tillbaka till specifika personer och ingen data kommer att användas för att sammanföras med annan typ av data.

 

Vad använder vi din information till?

sandraleijonfalk.com (Valor Copy) kan lagra och använda sidanvändarens IP-adress för att analysera trender, hantera webbplatsen och bevaka användningen av hela webbplatsen.

Vi samlar sådan Icke-Personlig och Personlig Information för följande syften:

1. För att erbjuda och hantera innehåll och service

2. För att kunna interagera och kommunicera med kunder

3. För att kunna ha möjligheten att kontakta våra besökare och användare med generell och personligt anpassad servicerelaterade meddelanden och erbjudanden.

4. För att kunna skapa sammanslagen statistisk data och annan aggregerad eller icke personlig information, för att kunna förbättra våra respektive tjänster

5. För att kunna följa rådande lagstiftning

 

Hur länge behandlas din information?

För att kunna leverera tjänster till dig eller kunna följa upp ett kundserviceärende innebär det ett antal personuppgifter om dig behöver behandlas. Här under beskrivs syftet med behandlingen, hur uppgifterna behandlas, på vilken grund de behandlas och hur länge informationen sparas.

Administration av din beställning och leverans av tjänster

Valor Copy behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera ditt köp sedan leverera tjänster till dig. Uppgifterna sparas i företagets kundregister och detta är nödvändigt på grund av avtal. De sparas så länge du är kund hos Valor Copy.

Utförande och hantering av kundserviceärende

Dina personuppgifter behandlas för att kunna utföra och hantera kundserviceärenden. Uppgifterna sparas i e-postprogrammet Gmail och detta är nödvändigt på grund av avtal. Uppgifterna sparas i 3 år.

Bokföring av transaktioner

Valor Copy behandlar dina personuppgifter för bokföring av transaktionerna. Uppgifterna sparas i företagets bokföringssystem eftersom företaget är skyldigt att göra detta enligt lag. Uppgifterna sparas i 7 år.

 

Hur skyddar vi din information?

Vi använder en rad olika ansvarsfulla säkerhetsåtgärder för att bibehålla säkerheten av din personliga information när du delger personlig information till oss.
 

Cookie-filer

Cookies är små filer som skapas med information om ditt besök och lagrar dem i din webbläsare. När din webbläsare kontaktar samma webbserver igen skickar den tillbaka en kopia av filerna. Tack vare det kan webbsidor bland annat anpassas efter vad du har gjort tidigare. Som huvudregel krävs samtycke för att använda kakor. Du kan, genom att ställa in din webbläsare, bestämma om du överhuvudtaget vill ha kakor eller inte.
 

Vi använder cookies för att samla information om dina sidpreferenser (för att leverera en bättre användarupplevelse) och ger dig alltid vetskapen om att de används – samt möjligheten att reglera detta.

Vad gäller cookies för att förbättra webbplatsen används dessa för att samla anonym information om hur användare använder vår webbplats. Vi kan exempelvis använda oss av Google Analytics, ett verktyg för webbanalys från Google, för att lära oss mer om hur trafik drivs till våra webbplats. Detta ger oss värdefull information om hur vi bäst kan förbättra användarupplevelsen genom exempelvis navigering och optimisering av marknadsföringsinsatser. Data som lagras av dessa cookies innehåller inte information som kan leda till identifiering.

Funktionella cookies används också för att hålla koll på val du gör på sidorna, exempelvis information om vilket land du besöker sidan från. Informationen som dessa cookies lagrar kan anonymiseras och de kan inte spåra din aktivitet på andra webbsidor.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

 

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Länkar till tredje parts webbplatser eller publicerat material hos tredje part är endast för informationssyfte. Sandraleijonfalk.com (Valor Copy) saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser och ansvarar därmed inte för innehållet eller skador/förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

 

Vilka vi delar dina data med

Vi säljer, utbyter eller utger aldrig din personliga information för identifiering till utomstående parter. Detta gäller inte inkluderade och betrodda tredje parter som hjälper oss att hantera och driva webbplatsen, verksamheten, eller leverantörer nödvändiga för vår tjänst – förutsatt att dessa parter ingår en överenskommelse om att hålla din information konfidentiell och säker enligt lag.

Vår hemsida är baserad hos MissHosting.se, som förser oss med vår digitala plattform som låter oss sälja våra tjänster till dig. Din data kan komma att lagras i enkla former även här, på trygga server med försiktighetsåtgärder.

 

Kommunikation & marknadsföring

När du ger oss tillåtelse, genom användandet av ett kontaktformulär på vår webbplats, eller genom att kontakta oss direkt via email, kan vi komma att då och då kontakta dig rörande våra tjänster som kan vara av intresse för dig.

 

Om du vid något tillfälle vill avsluta mottagandet av kommunikation från oss eller ändra kanalen för dessa; klicka på “Unsubscribe-länken”  i botten av automatiserade email eller mejla oss dina preferenser på valorcopy@gmail.com.

 

Säkerhet & rättigheter

Vi har implementerat lämpliga säkerhetsåtgärder designade för att skydda din personliga information från förlust eller olämplig tillgång eller användning. Internet är dock ett öppet system och vi kan inte absolut garantera att tredjeparter inte kan hitta sätt att förbigå dessa åtgärder.

Om du önskar att få tillgång till, korrigera eller radera någon personlig information som vi har om dig, hänvisar vi dig vänligen att kontakta oss på valorcopy@gmail.com. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål. Vi kan komma att behöva att du verifierar din identitet innan vi tillhandahåller dig en kopia av den personliga informationen vi har.

Sandra Leijonfalk är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss för kontakt och ansvarar för behandling av dessa.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, kolla därför igenom den regelbundet. Ändringar och åtgärder träder i kraft omedelbart i och med publicering på webbplatsen. Om vi gör avgörande förändringar kommer vi att notifiera dig om dessa.

Kontakt

För mer information om personuppgiftshantering eller andra frågor, är du välkommen att kontakta oss.
E-post: Valorcopy@gmail.com

Denna policy för databehandling och cookies gäller från och med 2022-05-30.