God fortsättning min osvage vän och läsare! 😃🌟 Så fort jag kommer över ett material som jag verkligen känner skulle kunna vara av stort värde för dig är det med största iver och entusiasm jag försöker sammanställa och leverera det till dig. Framgång, oavsett vilket område det gäller, bottnar i vem du är och hur du känner inför det, så kallad ”personlig framgång”. Framgång lämnar spår brukar det sägas, och det kunde inte vara mer sant – men det finns ett ganska viktigt finger att lyfta kring detta.

Ta BARA råd från personer som har nått de resultat du önskar på ett specifikt område och som har gjort det på ett sätt som går i linje med vad som är viktigt för DIG.

Det vill säga, om du exempelvis söker att tjäna mer pengar eller expandera din professionella verksamhet finns det många som har nått nivå 10 av 10 i detta – men – om hälsa samtidigt är viktigt för dig, vill du verkligen lyssna på denna person som tjänat massa pengar men vars hälsa fullständigt är åt skogen? Om du värdesätter din familj och hälsa väldigt högt, ta inte definitiva råd från någon som BARA ägnar till åt sin egen hälsa – på bekostnad av utebliven eller bristfällig tid till familjen.

Genom att ta råd från rätt person som nått de resultat du söker, på ett sätt som är i linje mer hur du bäst vill leva och vad som är viktigt för dig – kan du verkligen halvera tiden och frustrationen det tar att nå dit. Mitt främsta arbete och livs nöje är att spetsa öronen för att destillera råd och rön som jag stöter på från personer som ser på hälsa och personlig utveckling på ett nyanserat och hållbart sätt. Ett resultat av detta kommer nedan och jag vet att det kan förändra ditt liv om du tillåter det.

För att se till att 2022 verkligen tar den riktning du innerst inne önskar följer nedan 8 sanningar för dig att rannsaka. Det mest värdefulla du kan göra är att upptäcka och lära dig så mycket du kan om dig själv. Det är ofta det du inte vet om dig själv som i högsta grad styr ditt liv. Efter varje sanning kommer tuffa frågor att besvara. Gör detta med ditt största fokus och närvaro. Detta gynnar inte bara dig utan din verksamhet, dina viktiga relationer, världen och dina medmänniskor.

1. Antingen är du under utveckling – eller inte.

Det finns en inneboende paradox hos oss människor i form av vad som verkligen skrämmer oss. Att inte ha momentum, det vill säga kontinuerlig kraft och driv framåt, är lika läskigt som att hantera att faktiskt ha det – att det går riktigt bra. Antingen pressar du dina gränser eller inte och utan press sker ingen utveckling. Att vara passiv är lika med att avvecklas och det går att observera överallt runtomkring oss, i naturen inte minst. Ett bra sätt att förutspå dina närmsta 6 månader är att titta på resultatet av dina senaste 6 månader. Fullfölj följande meningar;

Största anledningen till att jag är där jag är just nu i livet är för att jag har valt att:

De områden i mitt liv där jag sitter fast just nu är:

Tyngden jag har burit på mina axlar, som har hindrat mig från att ta mig framåt är:

För att ta ett stort kliv i riktningen mot min stora dröm, måste jag:

Det första steget jag är villig att ta mot detta är:

2. Antingen gör du något du verkligen tycker om – eller inte.

Är du stolt och glad över det du gör, är det något du är taggad att dela med andra, något som fascinerar dig och har potentialen att göra det åren framöver? Jobbar du för något eller mot något? Gör du något ur rädsla eller backad av självförtroende? Två helt olika utgångspunkter. Fullfölj följande meningar;

Vad jag känner inför det jag gör nu är:

Den sanna anledningen bakom att jag gör det jag gör är:

Om jag fortsätter göra det jag gör nu kommer jag, om 5 år, att vara typen av människa som:

När jag pratar med andra om hur jag spenderar min tid, önskar jag att jag skulle lägga mer tid på:

För att verkligen uppskatta det jag gör och leda andra mer effektivt, skulle jag behöva:

Och det första steget jag villig att hänge mig åt redan nu direkt är:

3. Antingen är du den personen du verkligen vill vara och är född till – eller inte.

Ju mer du kan skala av de olika rollerna som har lagts till dig utan ditt sanna godkännande, desto mer kan du sätta efter att leva ett liv på dina villkor. Håller du dig själv tillbaka? Varför? Fullfölj följande meningar;

En gång när jag verkligen kände att jag var mitt autentiska jag var:

Jag vet när jag verkligen är mitt sanna jag eftersom jag alltid:

Jag vet att jag är framgångsrik och lever ett uppfyllt liv när jag (lista 5-10 saker):

Ett område i mitt liv där jag upprepade gånger anpassar mig och försöker vara någon annan är:

Om jag fortsätter visa upp en version av mig själv som inte känns helt äkta, och där jag fortsätter att underminera mina styrkor, kommer jag att sluta upp som:

Senaste gången jag verkligen tände igång min egen låga och samtidigt fick igång samma glöd och energi hos andra var när:

Första steget jag är hängiven att ta nu direkt härifrån är:

4. Antingen är dina relationer och nätverk något som stärker dig – eller inte.

Du är vad och vilka du väljer att omge dig med och du får vad du tolererar. Att försöka vara och uppnå något som inte uppmuntras i din aktuella direkta omgivning är lite som att försöka bli varm i ett kylskåp – du får kämpa och till slut mest troligt ge upp. Andras filter blir snabbt ditt eget filter, var därför rädd om vad det är och innebär. Börja titta på dina relationer. Fullfölj följande meningar;

Personer i mitt liv som behandlar mig dåligt är:

Jag tillåter och tolerar att dessa gör det för att:

Om jag avslutade eller dramatiskt ändrade relationen med dessa personer skulle jag känna:

De relationer som verkligen genuint stöttar mitt välmående och utveckling har jag med:

Tre personer som jag behöver närma mig för att få mentorskap eller ha som likasinnade vänner för att stötta varandras tillväxt är:

Det första steget jag är villig att ta härifrån nu direkt är:

5. Antingen tror du verkligen på dig själv och din kapacitet – eller inte.

Du kommer aldrig att överskrida den potentialen och kapacitet som du innerst inne tror att du har. Tankar och beteenden som inte hjälper dig med detta går att programmera om förutsatt att du blir medveten om dessa först.  Du behöver tänka och vara utifrån den nivå du vill agera på, innan du har ”tydliga bevis” på att det fungerar. Du sätter din egen standard och därför är det av största betydelse att du är ansvarig och enskilt delaktig i hur du kalibrerar din egen kompass och sanna norr. Fullfölj följande meningar;

Om jag började tro på mig själv i högre utsträckning skulle sannolikheten öka att jag:

Om jag fortsätter vara väldigt hård med mig själv och prata ner mig själv kommer jag att sluta upp som:

Vad jag är mest stolt över i mitt liv är:

Vad jag är mest stolt över i mitt arbete är:

Om jag hade mer självförtroende skulle ja genast röra mig framåt genom att göra följande:

Det första steget jag är villig att ta när det kommer till denna sanning är:

6. Antingen är du i god form – eller inte.

Antingen fokuserar du på din hälsa och energi eller inte, och detta reflekteras tydligt. Även när det kommer till hälsa bär vi med oss väldigt många regler och föreställningar om vad som leder till och utgör hälsa för oss. Energi är grundvalutan till allt annat som har betydelse för dig. Kroppen är ditt och endast ditt fordon – lämna inte service och uppgraderingar till slumpen. Att börja med att sätta din hälsa högt underlättar och stöttar övriga ambitioner kraftigt och är ett bra område att börja med. Fullfölj följande meningar;

Om jag kände större vitalitet och energi under dagen skulle sannolikheten vara större för mig att göra följande:

Om jag verkligen bestämde mig för att prioritera min vitalitet och energi är det första jag skulle göra:

Mängden och typen av mat som jag konsumerar idag får mig att känna:

Från och med nu kommer jag att välja mat som får mig att känna:

Jag skulle kunna hitta mer tid till att träna under veckan om jag:

Det första steget jag vill ta för min hälsa härifrån nu direkt är:

7. Antingen bygger du sant välstånd – eller inte.

Det är lätt att luras in i en falsk illusion om välstånd via kortsiktiga belöningar. Istället för att göra de tuffa beslutet som generar något större och mer hållbart på sikt – investeringar – känns det enklare att göra det som känns bra i stunden men som lämnar ett litet tomrum och håller oss kvar på ruta 1. Idag är det lätt att vara upptagen med att vara upptagen, men är du upptagen med rätt grejer som verkligen genererar det du önskar på sikt? Fullfölj följande meningar;

Om jag behandlar min ekonomi såsom jag gör idag, kommer jag om 20 år att:

Anledningen till att jag inte lägger stor uppmärksamhet på hur jag sparar och investerar är för att:

Personer jag borde kontakta eller prata med rörande min ekonomi är:

Filosofin jag bär med mig om pengar från mitt förflutna påverkar min framtid rörande perngar på följande sätt:

Det första jag behöver göra för att addera mer värde på marknanden är:

Summan pengar som jag vill ha sparat kommande 6 månader är:

Ett steg jag tänker ta nu direkt gällande min ekonomi är:

8. Antingen kliver du in och lever helhjärtat – eller inte.

Att du vet vad som är viktigt för dig och vilken väg du vill gå gör det lättare att hitta mening under de tuffare dagarna. För att inte tappa spåret och gå riktigt vilse behöver du odla en mentalitet och drivkraft som tål motgångar och utmaningar – att du fortsätter att dyka upp för ditt uppdrag. Många gånger sker vår största utveckling och frigörelse när vi vågar hantera det som hållit oss tillbaka hittills. Fullfölj följande meningar;

Ett problem eller rädsla som jag har undvikit hittills är:

Något jag behöver göra nu direkt för att möta denna rädsla eller problem är:

En person i mitt liv som jag har backat undan från eller tolererat saker från som jag inte borde är:

Om jag verkligen trodde på mig själv skulle jag säga följande till denna person:

Om jag började stå upp för mig själv helhjärtat mot alla problem, personer och rädslor jag undvikit hittills skulle jag känna:

Det första steget jag är villig att ta nu direkt mot ett mer helhjärtat liv för mig själv är:

För dig som har tagit dig hela vägen hit, jag hoppas och tror att du känner dina svar hela vägen in i hjärtat. Det kan kännas lite svart och vitt att säga ”antingen eller”, så kom ihåg att detta gäller sett till den stora bilden. Om du har några dagar off eller där du är vilsen säger det ingenting om ditt värde och progress. Vi behöver stunder och faser av paus och omställningar.

Detta inlägg är menat som en kompass i din tjänst. Återkom gärna till detta inlägg årligen eller mer om så behövs. För att leva ett uppfyllt liv på dina egna villkor behövs ett kontinuerligt och upprepat arbete, en slags kurskorrigering för din personliga framgång. Det är den viktigaste resan du kommer att göra, eller hur?

Tack för att du läser. Dela dina tankar och som minst till någon i din omgivning som sitter fast i sin tillvaro. Vilken sanning behöver mest omsorg hos dig? Now go get it! 💙👇😊

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *