Inom loppet av några rader in kommer ett begrepp att nämnas som kommer att väcka helt olika associationer, beroende på vem du är som läser. För dig som gillat tidigare innehåll kommer dagens inlägg att ge dig en otroligt viktig pusselbit i hur du sätter pricken över i:et när det kommer till din hälsa.

Vi har tur som lever i en tid där en mer nyanserad bild av hälsa, och hur vi arbetar med den såväl privat som i organisationer, börjar framträda även mer i folkmun. Av de komponenter som vanligtvis ingår i hälsa har vi bland annat; fysisk, mental, emotionell OCH…. spirituell sådan. Mest bekanta är oftast de två förstnämnda medan de två resterande är lite mer hardcore när det kommer till välmåendekartan.

Fysisk hälsa handlar mycket om vår kost, motion och de vanor som lägger grunden för vår energi och funktion. Mental hälsa är en kombination av neurokemi, tankebanor och inställning till livet. Emotionell hälsa är dina färdigheter och medvetande om dina känslor och att hantera dessa på ett produktivt sätt.

Den fjärde komponenten, spirituell hälsa, är den som verkligen fångar ditt innersta och allmänna hälsa på riktigt, men som är lätt att avfärda när det ofta kommer till saker som är svåra att ”ta på”. Vi kan greppa en hantel eller löparskor, vi kan även greppa värdet i att träna vårt tänkande när det kommer till minne, färdigheter, matematik osv. Vi förstår nyttan i att kunna skapa en distans och en positiv handlingskraft när det kommer till att hantera våra känslor.

Hur viktigt är det att känna till dina egna uppfattningar, värderingar och känslan av syfte i livet? Med dagens snabba tempo görs det inte allt för lätt för oss att komma i kontakt med detta. Spirituell hälsa är förståelsen och acceptansen i din koppling till omvärlden och din plats i det hela. Det innebär också en trygghet och säkerhet i att ditt eget liv fyller ett stort syfte. Den som har kommit långt i sin spirituella hälsa har en stark drivkraft i att göra gott, att leva med tacksamhet och medföra positiva effekter till sin omvärld och omgivning.

Som du förstår förutsätter helheten av din hälsa att ingen av de fyra komponenterna hamnar helt i glömska. Det finns oändliga exempel på personer med utifrån sett ”perfekt hälsa och fysik” men som känner sig ensamma och misslyckade. Det finns ekonomiskt oberoende människor som behöver substanser för att ens vilja ta sig ur sängen. Det finns personer som är duktiga på att hantera sina känslor men som aldrig lyckas hitta eller behålla ett jobb.

Av anledningen ovan är det viktigt att vara väldigt uthålliga och snälla med oss själva – enbart av anledningen att vi försöker. För dig som känner att du har hyffsade förutsättningar och är någorlunda nöjd med din tillvaro i dagsläget – men som ändå känner någon form av ”nu då/är detta allt” – spirituell hälsa är din nyckel. Det finaste med att lägga kraft på detta är att du med tiden får ett helt annat förhållningssätt till utmaningar och hinder som dyker upp, du litar på att allt sker för dig (och inte mot dig) även om du inte kan se det klart i stunden. Att skapa ett mer flexibelt mindset hjälper dig i sin tur att bättre nå dina andra mål, skapa betydelsefulla relationer, ta tuffa beslut och vara betydligt mer närvarande i livet.

Några steg för att förbättra din spirituella hälsa:

Slutligen, ge till andra. Detta förutsätter att akten inte sliter ut dig fullständigt. Ett fint tankesätt att applicera är att ge till andra det du själv, på djupet, behöver som mest. Om du känner dig ensam, ge av din tid eller uppmärksamhet till någon. Om du saknar uppskattning, ge uppskattning. Ett bra utbyte fyller båda parters bägare med en resurs vi inte kan ta på men som gör all skillnad i världen.

Som alltid, tack för att du läser. Hur ser din spirituella hälsa och rutiner ut idag?

Vad är 1 sak som du väljer att göra idag för att stärka din spirituella hälsa, att gå från tanke till handling?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *