Kan du gissa vilken?

Det senaste decenniet har det kastats mer ljus åt begreppet självkänsla och distinktionen mellan det och självförtroende. Medan självkänsla bottnar i dina innersta tankar och känslor om dig själv är självförtroendet mer förankrat i vad du upplever dig kunna prestera. Du kan alltså ha ett riktigt starkt självförtroende när det exempelvis kommer till din förmåga att prestera bra i studier eller på jobbet men du kollapsar mer eller mindre på andra fronter när det kommer till dig själv.

Självförtroende hjälper oss i många sammanhang när det kommer till att ta för oss och det går rätt lätt att bygga upp. Vanligtvis kopplas ett gott självförtroende till egenskaper som andra berömmer oss för. Om du exempelvis får beröm för att vara bra på att tala inför andra människor är sannolikheten stor att du kommer att göra mer av det och eventuellt också söka bekräftelse inom detsamma. Vad händer då när du hamnar i ett läge där du av olika anledningar inte kan leverera till den nivå du förväntar dig av dig själv, eller som du tänker att andra förväntar sig av dig?

Livet innehåller otroligt mycket som vi varken kan förutspå eller kontrollera. Självförtroende ger oss en känsla av kontroll men att förlita sig på det är lite som att förlita sig på ett bord med ett icke-centrerat bordsben. Det fyller en bärande funktion men det behöver också backas upp av något mer stabilt. Välkommen in – självkänsla.

Självkänsla utgör en stor del av hur din relation är till dig själv. En stor utmaning med den relationen är att den styrs av väldigt många omedvetna faktorer och inbyggda automatiska mönster. Den som aktivt valt att ägna mycket tid till sin personliga utveckling och/eller tagit professionell hjälp vet att det inte är en enkel process men att varje steg skapar handlingsutrymme att designa nya tankebanor och odla en starkare relation till sig själv. Det är svårt att förändra eller hantera något som du inte känner till eller förstår i grunden.

Att gå in på hur du börjar arbeta med din självkänsla och relation till dig själv hör till ett kommande inlägg. Till en början behöver vi först förstå varför det är viktigt och varför det faktiskt är den viktigaste relationen i ditt liv.

Din relation till dig själv påverkar bland annat:

Rätt helomfattande, eller hur?

En snabb övning med frågor för att få bättre koll på din egen relation till dig själv:

När vi inte kan gömma oss bakom ett självförtroende eller när vi stöter på patrull, vad tycker du om dig själv då? Vad är återkommande påståenden du hävdar om dig själv?

Om du tänker tillbaka på senaste gången du hade en inre dialog eller snarare monolog med dig själv, vilken jargong gick igenom dig? Var det tankar som hjälpte dig att skifta perspektiv, som lugnade dig, som förlät dig, som hyllade dig för att du försöker?

Hur skulle det få dig att känna om orden och tankarna du ofta säger till dig själv idag skulle sägas till dig själv som 7-åring?

Ta några minuter nu och reflektera över din relation till dig själv, hur ser den ut idag och om du önskar ändring – på vilket sätt? Dela dina tankar med andra och lämna en kommentar vår Osvaga vän.

Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *