Många av oss har eller märker förr eller senare av vanor, beteenden, tankesätt och en kropp som vi önskar ändringar hos. Information och idéer om hur du kan göra dessa förändringar finns i överflöd och kanske inte alltid från de mest lämpliga källorna. I många fall har vi informationen som skulle räcka till att göra önskvärda förändringar men kommer ändå inte alltid till skott.. Varför?

När vi kollar igenom vad forskningen säger om vad som ökar sannolikheten hos någon för att lyckas med förändringar och att uppnå uppsatta mål följer en röd tråd av följande:

Som du läsare märker behöver du en person som å ena sidan har kunskap om och framgång i området som du avser att förbättra – men också har de personliga egenskaper som vågar utmana dig på ett stöttande sätt. En coach som har all fakta i världen kommer inte att göra någon bestående nytta för dig om den samtidigt inte förstår var du kommer ifrån, var du är nu och vilket arbete som krävs för att bryta och byta riktning. Här är vi alla olika i hur vi svarar på krav, stöd och guidning men en sak är säker: för att nå resultat som du saknar just nu, behöver du bli en person som gör och tänker på ett annat sätt än du gör just nu.

Vi sätter ofta efter förändringar antingen av inspiration eller desperation. En coach är din brygga över ravinen till dit du vill nå. Det är svårt att ändra något som vi inte ser eller kanske inte VILL se. Det kan också vara läskigt att sätta upp löften till sig själv och ge förtroendet till en annan människa att hjälpa en. Oavsett hur obekvämt eller främmande det kan kännas att anlita professionell hjälp kommer det till en gräns när kostnaden av att INTE göra något är större.

Bra coacher vet att du som tar hjälp av oss har olika anledningar bakom, och vi värdesätter verkligen drivet du visar och förtroendet du är redo att bygga när du kontaktar oss. Vi vet också att hållbara resultat behöver vara smarta och passa dig på riktigt. Slutligen vet vi att det mentala är lika träningsbart som det fysiska. När denna koppling görs och byggs in finns det inte längre något tak på vilka livsändringar du kan göra.

Vad tror du är det viktigaste vi coacher behöver av dig som klient?

Villighet. That’s it. En villighet och stark önskan om att ändra något, bygga på något och att investera i dig själv.

Så, är en coach något för dig? Svaret har du.

 

 

Tack för att du läser. Prenumerera på nyhetsbrevet och få PDF:en ”3 Livsändrande Strategier” (gratis!). Dela nu med någon som borde läsa detta eller annat innehåll på bloggen. Lämna dina tankar nedan i kommentarsfältet.