Anledningen till att du inte har startat ditt företag, bytt eller sökt nytt jobb, flyttat, rest, investerat med mera – har  helt och hållet att göra med ditt tankesätt kring pengar och dig själv – INTE siffrorna på banken. Om du upplever att du saknar resurser kommer detta inlägg att visa dig vad du har, och varför det är det mest betydelsefulla för att skapa bästa möjligheterna till att leva livet som du vill. Varför leva livet på annat sätt än på ditt sätt?

Första principen att omfamna och reflektera över är:

Ditt ekonomiska kapital är INTE ditt självvärde.

Om din självkänsla är låg kommer ditt värde på marknaden att följa. Detta knyter an till den universella principen inom personlig utveckling om att du aldrig kan resa dig över din åsikt och tro om dig själv. Om du inte värdesätter dig själv, hur ska någon annan kunna göra det?

Vem du än är och har varit, är första steget att inse att du har något att bidra med och det är på ditt eget ansvar att plocka fram det. Självklart kommer du att behöva hjälp, få stöd, lära dig färdigheter och så vidare men det är vi själva som behöver hålla i rodret för vår utveckling och riktning. Tur kommer inte att att rädda oss, inte på sikt, en medveten intention däremot bygger broar. Det är lätt att gå runt och vänta på att något externt ska förändras för att vi plötsligt ska få drivkraft, medan den sanna förändringen finns tillgänglig inom oss i samma stund som du läser detta, nu.

Andra principen:

Om du fokuserar på pengar kommer du aldrig känna dig nöjd.

Att ständigt ta beslut utifrån ett fokus på att tjäna mer pengar eller behålla pengar kommer alltid hålla dig i sinnesstämningen att pengar är en bristvara. Om du tänker att pengar är svårt att tjäna och svårt att behålla är det precis mer av den varan som du kommer att dra till dig. Utöver att existera i en känsla av brist på något, vare sig det är pengar eller något annat, är det ingen härlig känsla och dina dagar ÄR dina oftast upplevda känslor. Dina känslor styrs av tankar som du fäster till dessa, dina vanligaste känslor utgör ditt filter för världen och blir automatiserade. Ditt filter är ditt liv.

De på riktigt ekonomiskt oberoende vittnar om och om igen att det inte är pengaflödet som slår den sista spiken i kistan för ett gott liv – snarare känslan av att skapa värde för världen och andra och låta pengar vara ett bra mått för det. Vi känner till tillräckligt många sorgliga historier om rika människor som ändå känner sig tomma, fattiga och ohälsosamma. Likaså människor i delar av världen som lever på ett existensminimum och ändå lever livet med glädje och ro.

Tredje principen:

Du behöver inte pengar, du behöver en bättre strategi.

Tanken är inte att detta ska vara ett strategiskt och detaljerat inlägg för nuvarande eller blivande entreprenörer. Det får bli ett kommande inslag. Det viktiga att plocka med sig kring denna punkt är att vi har andra resurser än pengar (såsom personliga egenskaper, erfarenheter och färdigheter, kontakter, energi, tid, kreativitet). Av den anledningen bör vi inte att fastna i tanken på de resurser vi saknar då det snarare handlar om en brist av resursmedvetenhet och ett lösningsorienterat perspektiv. Pengar är ett abstrakt koncept skapat av människan och egentligen ett mätbart verktyg för uppfattat värde. Bli nyfiken på pengar och affärer samt lär dig av de som verkligen bemästrat dessa på ett sätt som resulterat i ett liv som tilltalar dig. Sann framgång lämnar spår som det brukar sägas.

Två frågor för att skifta ditt perspektiv kring pengar:

Vad är din inställning till pengar?

Mycket av vår uppfattning kring pengar har vi fått med oss i vår uppväxt och ur den miljön vi växt upp i. När vi vet mer om hur vi ser på pengar är det lättare att ställa oss följdfrågan om vilka chanser dessa tankar ger till att resultera i mer. Om du tänker att pengar är av ondo kanske det är för att du inte har några goda exempel på motsatsen. Kanske har dina föräldrar installerat tron om att pengar är svårt att tjäna om du inte har X, Y eller Z.

Varför vill du tjäna mer pengar?

Låt oss säga att någon vill tjäna mer pengar för att kunna köpa sin drömbil. Vad skulle det innebära för personen att köpa sin drömbil? Vilka känslor skulle det skapa, vad skulle förändras hos denne? Ju fler lager vi kan skala av på våra intentioner och önskningar desto närmare kommer vi essensen i vad som verkligen är viktigt för oss. De 3-4 första lagren och svaren på frågan kommer att vara utformade svar av hjärnan och ditt intellekt – lagren efter det kommer att vara från ditt hjärta och ha djup betydelse.

Det hela kan avrundas med att pengar endast blir en förlängning och ett större uttryck av oss själva. Om du har negativa associationer till pengar och till de som tjänar mycket av det kommer ett extra inflöde att generera mer av det du redan gör och tänker. Om du däremot har en stark känsla av eget värde och en tillit till att pengar endast är ett av alla medel för dig att agera gott i denna värld – då kommer du att vara rik på fler sätt än vad som kan köpas av pengar.

 

 

Tack för att du läser. Prenumerera på nyhetsbrevet och få PDF:en ”3 Livsändrande Strategier” (gratis!). Dela nu med någon som borde läsa detta eller annat innehåll på bloggen. Lämna dina tankar nedan i kommentarsfältet 🙂