Finns det något universellt förklarande svar till varför vi gör som vi gör? Ett sorts ramverk för allt som driver våra beteenden, känslor, kvalitet på livet och därmed slutligen våra öden?

För något år sedan stötte jag på en psykologisk förklaringsmodell, bland annat populariserad av Tony Robbins, som verkligen gav djup insikt i detta. Vi människor har alla sex stycken behov som utgör grunden till hela vår verklighet. När du har läst detta kommer du att kunna identifiera vad som är dina egna största drivande behov, som i sin tur kan hjälpa dig nå ännu mer sann livsuppfyllelse. Du kommer också att kunna applicera detta tankesätt för att förstå och hantera andra människor bättre. Ok, here it goes:

Först behöver det nämnas att dessa 6 mänskliga behov grundas till största delen i vår barndom för att sedan formas under resten av livet. Det handlar om allt som format och formar vår världsbild och kemi. All typ av dysfunktionella beteenden och avvikelser kan förklaras ur perspektivet av denna modell. Vi alla prioriterar och rangordnar dessa behov olika. När vi pratar om att skapa balans är det egentligen bland dessa behov vi menar att skapa denna. Slutligen, du har all makt att ändra din personliga rangordning och därmed ändra din livskvalitet – om du väljer att göra det, oavsett din bakgrund. Spännande?!

Behoven är:

  1. Säkerhet: försäkran om att du kan undvika smärta och obehag och uppnå nöje
  2. Osäkerhet/variation: behovet av förändring, spontanitet, ovisshet, nya upplevelser
  3. Signifikans: behovet av att känna sig unik, viktig, behövd och speciell
  4. Samhörighet/kärlek: behovet av att känna starka band och närhet med någon eller något
  5. Utveckling: behovet av att utöka sina kapaciteter, färdigheter eller förståelse, att växa
  6. Bidragande: behovet av att vara till hjälp och service för andra, med fokus på att stötta och ge

En vidare indelning av dessa är att de första fyra behoven utgör vår personlighet medan de två sista handlar om vårt spirituella behov. Vi försöker alla möta dessa behov och har helt olika sätt att göra det. Samma mål, olika stigar. Det skulle gå att skriva flera böcker om olika exempel och mer ingående på vad de olika rangordningarna av behoven kan innebära för en person – men denna text ska mer väcka nyfikenhet kring din egen personlighet och din livskvalitet samt andras. Alla behoven, framför allt de fyra förstnämnda finns hos oss alla i olika utsträckning. Behoven i sig är neutrala och återigen handlar det om de sätt vi väljer att uppfylla dessa och i vilken grad.

Kortfattat:

Om säkerhet är ett av dina kärnbehov innebär det att du är en pålitlig person som alltid gör vad du säger att du ska göra. Du gillar att planera och är väldigt organiserad. När det kommer till att ta risker eller uppleva nya saker tvekar du. För att hitta ett sätt att tillfredsställa behovet av säkerhet på ett mer balanserat sätt behöver du hitta aktiviteter som du njuter av men som också pushar dig lite utanför komfortzonen.

För dig som håller osäkerhet/variation högt är det lätt att gå till det extrema. Behovet är vackert och ofta grunden till att utvecklas – men för den som tar det längre innebär det ofta frekventa hopp i arbeten, relationer, onödiga risker, adrenalinsökande och liknande. Som person är du ofta mer extrovert, har många intressen, hoppar på många saker, lätt ofokuserad och kanske medvetet eller omedvetet lite frånstötande i relationer.

Med signifikans i toppen känner du ett starkt behov av att bli erkänd, det vill säga bli sedd, hörd och uppmärksammad. Erkännandet får oss att känna oss värdefulla och annorlunda än andra, unika. För den som har svårt att hitta signifikans på ett internt sätt kan det ibland yttra sig i att gå till drastiska metoder för att känna sig bra. Du vet att detta är ett drivande behov för dig om du är högt driven att vara framgångsrik och är väldigt målinriktad. Ett bra sätt att balansera detta behov är att kanalisera denna natur med att exempelvis arbeta på din färdighet att hantera andra människor, volontärarbete, och att hänge din tävlingsinriktade sida till att bemästra din profession för att bidra.

Samhörighet/kärlek, ett behov som precis som de övriga behoven är otroligt viktigt. Att ha detta i toppen innebär att du söker nära relationer och finner kraft i kärlek till annat och andra. I det andra ytterläget kan denna som drivkraft också innebära att du offrar din egen självkärlek för att upprätthålla dina andra relationer eller andras välmående. Du vet att detta är du om du högt värdesätter lojalitet och generositet. Du har många starka band men kan ibland finna det svårt att upprätthålla dig själv och att säga ”nej”. För att balansera detta behöver du exempelvis vara villig att vara sårbar och verkligen kommunicera dina egna behov.

För den som sätter utveckling först handlar det om att alltid försöka lära sig mer och bli bättre. Du är en person som ofta är väldigt duktig på ditt jobb men rör dig vidare så fort du känner att du nått taket för något. En möjlig baksida för dig är att du har svårt att applicera bra återhämtning och ofta fastnar i perfektion. Fortsätt utveckla ditt sinne men utmana dig även i färdigheter som innebär emotionell och spirituell tillväxt.

Sista behovet, bidragande, är högst drivande för den som har ett stort behov av att bidra. Du hjälper sannolikt många andra, upp till samhällelig och världslig nivå, men kanske i samma veva glömmer bort de närmsta omkring dig. Du är väldigt empatisk och förstående samt gillar att dela. Du är fast besluten att lämna ett gott avtryck men riskerar att andra utnyttjar detta hos dig eller att du bränner ut dig.

För dig som läst såhär långt – heja dig! Vid det här laget har du säkert upplevt att några av dessa behov prickar in bättre eller sämre på dig? Vårt sätt att agera faller alltså ner på hur vi försöker möta alla dessa behov och vilka som ligger i toppen för oss. De flesta fastnar i de fyra första behoven. Sannolikheten är att vi lägger väldigt mycket tid på våra toppbehov utan att kanske ens veta om det, eller att det håller oss borta från att känna oss helt vid liv. Att ha insikt om vad som driver dig hjälper dig att hantera och förstå dig själv bättre. Några fortsättande frågor för dig som vill sätta information till handling i ditt liv:

 

Släpp loss dig själv ytterligare redan idag, och från och med nu, för att leva det liv du vet att du har inom dig.

 

 

Tack för att du läser. Prenumerera på nyhetsbrevet och få PDF:en ”3 Livsändrande Strategier” (gratis!). Dela nu med någon som borde läsa detta eller annat innehåll på bloggen. Lämna dina tankar nedan i kommentarsfältet.