Hur vet du att du har hittat rätt person? En person där en kvalitativ, upplyftande, vacker och långvarig relation är möjlig. För dig som söker någon, vilka egenskaper är bra att spana efter? Vet du vad du verkligen vill ha?

Dagens inlägg kommer framför allt behandla romantiska relationer med en partner, men mycket är också väldigt tillämpbart och tänkvärt för andra typer av relationer vi vill skapa och värna om.

Till att börja med bör vi definiera en bra relation. En del faktorer är rakt igenom universella, en del faktorer ligger mer till föremål för vår egen unika uppfattning om ett bra förhållande. Ibland är vår egen uppfattning produktiv och ibland skapar den riktiga bekymmer för oss att få till det.

En stark relation är inte till för att du ska få något, däremot för att nära en uppmuntrande miljö för dig själv att uttrycka dig i – fullt ut. Det vill säga, i ett intimt förhållande känner vi fullständig frihet i att vara oss själva, älskade för hela vårt spektra. Relationen gör oss mottagliga för var vi har våra brister och var vi faktiskt vill lära och växa – som person och som enhet.

Beroende på var i litteraturen och forskningen vi söker våra svar, går det att koka ner några kärnpunkter för att hitta och bygga den djupa relationen vi söker. Innan följande punktlista behöver det nämnas att allra största framgång med förhållanden når den som redan odlat ett gott förhållande med sig själv först. För många av de som upplever att något saknas i sitt romantiska liv är roten ofta att det beror på något som man själv inte kan eller vill ge. Nåväl,

3 grundprinciper för ett välmående och långvarigt förhållande:

  1. Båda parter känner trygghet i att den ene leder den andra växelvis. Med detta menas att vi har alla perioder och stunder där vi behöver extra förståelse och draghjälp från vår partner. Stunder där vi känner oss lite svaga. Likväl behöver vi känna igen perioder där vi kärleksfullt behöver ta rodret själva, för att leda den andre. Det är ett tveklöst intresse för båda att stötta den andras möjlighet till att leva ett uppfyllt liv och våga lita på samma tillbaka.

= Att leda varandra framåt.

  1. Båda parter vågar vara sårbara och luta sig mot varandra. Denna går in lite på den tidigare men handlar mer om att vara transparent och luta sig mot den andre. Det handlar inte om att lägga ansvaret för sitt välmående på den andra, men däremot att villigt anförtro sig till sin partner. En engelsk term som nämns inom detta är ”follow through”, ens förmåga och tillförlitlighet att göra det man säger att man ska göra. Detta är ovärderligt viktigt att känna och vara för sin partner.

= Att ge och känna tillit.

  1. Båda parter anammar en strävan för utveckling. Vår partner är inte menad att ”göra oss fullständiga”. Ingen utomstående människa kan förväntas bära det ansvaret då det är tillräckligt komplext för oss själva. Genom att vara beredda och ense att lära längs vägen ökar chanserna för ett gott förhållande avsevärt. Med medvetenhet om kärlekens olika faser krävs olika typer av förståelse och verktyg för att odla ett förhållande – kontinuerligt.

= Att sträva efter att lära, både själv och tillsammans.

Nu då?

För dig som är i ett förhållande;

Hur väl upplever du att du själv och din partner lever efter dessa principer? Vad är era styrkor och var har ni mer att hämta? Vad tänker du om er möjlighet och benägenhet att arbeta mot dessa?

För dig som söker;

Identifiera något eller några förhållanden som du beundrar, vad tilltalar dig hos dessa? Vad har har du verkligen saknat i tidigare förhållanden och i vilken omfattning demonstrerar du själv denna saknade ”del”?

Slutligen, relationer är inte bara ett kapitel för sig – det är alla världens bibliotek med innehåll, för sig. Min egen uppfattning är att återgå till relationen med sig själv för att genuint kunna ge plats för något större tillsammans med någon annan.

Utmaningar kommer att uppstå vare sig du väljer att leva utan partner eller med.Var inte med någon för att du måste, för att du inte ”har bättre” för dig osv.. Var med någon för att du VÄLJER det, för att du ser fram emot att dela livet enorma innehåll med denne.

Tankar? Kommentera gärna nedan 🙂