Vad var din första tanke och gissning när du läste rubriken? I forskningens värld går det att nämna en del olika gemensamma faktorer för de som når framgång inom uppsatta mål – och det som kanske är mest effektivt, som en ren teknik för vemsomhelst att utöva, kommer nedan..

Vi pratar om visualisering. Till att börja med ska det nämnas att många av oss redan är grymma på att visualisera, tyvärr dock i formen av att föreställa oss det vi INTE vill ha, saker vi INTE vill ska hända osv. Du som läser detta kanske redan har testat och inte riktigt hittat rätt ELLER är helt ny och är nyfiken på att börja. Härligt, fortsätt läsa!

Användningen av visualisering är otroligt bred och med ruggigt goda resultat. Med dessa tekniker kan vi direkt påverka vår hälsa, stärka vår immunitet, bli bättre på att hantera våra känslor, ändra vanor, motverka stress, läka, blir bättre på smärthantering osv.

Sedan finns det varianter mer riktade mot ökad prestation, både atletiskt men också kognitivt för exempelvis ökat självförtroende, bättre målsättande, ökad medvetenhet, mer känsla av samhörighet med mera.

– VAD DU ÄN BEHÖVER ARBETA MED: VISUALISERING ÄR DIN BEST FRIEND FOREVER!

Den visualisering vi kommer att röra här är främst den varianten som hjälper oss att nå längre med våra drömmar och ambitioner. Hur fungerar detta ens?

Visualisering triggar vårt undermedvetna att börja generera idéer och lösningar för dina mål. Det gör din hjärna mottaglig för att hitta och känna igen resurser och omständigheter du behöver till hjälp. Lite som att du bygger på en inre gps för dina mål och även fyller på förrådet av din inre motivation för att sträva vidare.

Detta bygger lite på samma princip som att du köper ett par skor och plötsligt ser du flera andra personer med samma skor – det vill säga, din nya uppmärksamhet för dessa skor leder till att du omedvetet är öppen att se dem på fler ställen.

Den bästa och mest effektiva typen av visualisering involverar så många sinnen som möjligt (syn, hörsel, känsel, smak & lukt). Anledningen bakom detta är för att den känslan vi vill skapa genom visualisering lättast blir sann för oss ju fler av dessa sinnen den går att koppla till – den blir mer verklig.

Så, för att knyta an till hur du bäst skapar dina nyårslöften;

Om ett av dina mål för 2021 är att exempelvis gå ner i vikt räcker det inte med att du tänker att ”det vore nice”. Du behöver ÄGA visionen kring vad ett mer hälsosamt liv för DIG skulle innebära. Att nå ditt mål är inget du snubblar in i, du känner den fantastiska känslan av att vara på andra sidan om ditt mål DJUPT i ditt inre.

Bestäm vad du vill – tydligt, och börja visualisera det genom att mentalt kliva in i bilden av det liv och mål du vill uppnå – dagligen. För att göra detta behöver du avsätta korta stunder i ostördhet, helst på morgonen när du är som mest mottaglig och mest fylld av mental energi.

En liten lista med frågor för att rivstarta din visualiseringsprocess:

År 2021 är ditt år att äga din vision, att sträva mot den och ta daglig action. Jag tror på dig, fullt ut!

När du tittar tillbaka på detta år, vad vill du ha uträttat? Dela din vision och din utmaning nedan i kommentarerna NU! 🙂